ساختن

آیین افتتاحیه پروژه ۴۰۰ واحدی برج های مجلل یاس

آیین افتتاحیه پروژه ۴۰۰ واحدی برج های مجلل یاس با حضور مدیران شهری و خانواده واعضای خانواده آن ها در روز هفدهم شهریور ۱۳۹۷ در محل پروژه برگزار گردید