تعاونی مسکن

اطلاعیه

( اطلاعیه) متقاضیان محترم ؛ با سلام و احترام ?به اطلاع میرساند تاکنون تعداد ۳۸۰ نفر جهت عضویت در تعاونی مسکن ثبت نام و مدارکشان را تحویل داده اند و تعداد ۱۹۰ نفر نیز نسبت به تکمیل واریزی خودشان اقدام نموده اند . ?با توجه به اینکه ظرفیت پروژه شمس ۲۵۰ واحد می باشد و.