مراسم افتتاحیه برج

مراسم افتتاحیه برج

Project Type مراسم افتتاحیه برج
Project Size 3500 متر
تاریخ : 1398
Completion
100%
Dateآگوست 3, 2019
Created byadmin